توکن امضا دیجیتال

توکن K2

Mtoken k2 توکن احراز هویت دو عاملی است که در زیر ساخت کلید عمومی برای نگهداری کلید خصوصی و گواهی الکترونیکی از آن استفاده می شود. که با استفاده از تراشه های کارت هوشمند 32 بیتی به طور گسترده ای در صنعت بانکداری مورد استفاده قرار می گیرد ؛ همچنین k2 از استانداردهای PKCS#11 و CAPI پشتیبانی می کند که برخی از کارایی های آن :

enabling e-mail protection, EFS encryption, BitLocker encryption, digital signature certificates, SSL VPN logon, Windows smart card logon, secure network logon and SSL secure network access and other functions, provides the user authentication, identification and information encryption servicesتوکن امضا دیجیتال

ویژگی های کلیدی توکن

High speed USB interface
Support standard CCID protocol
financial security smart card chip as core
globally unique 32-bit hardware serial number
Support certificate store
Support for Microsoft CAPI and PKCS # 11 standard PKI Interface
Hardware Support PIN code protection and remote management
root certificate is automatically installed, repaired
signature hardware data encryption
Support PKCS # 12 and X.509 v3 standard certificate format
Support for e-Cert applications (SSL, PKI applications such as e-mail signatures)
supports domain logons
Support BitLocker encryption, disk security protection
Support for Windows Smart Card Logon
Support EFS File Protection
Verify the hardware inside the machine operation process is completed, the key never the Key
Seamlessly integrate with a variety of PKI applications
Provide the user password reset program
Automatic pop-designated sites, phishing sites and prevent virus attacks
Key automatically exit pull login / logout user / Lock Workstation

مشخصات فنی توکن

Chip security level Smart card security chip
Endurance Write 100,000 times, read unlimited
Data retention period 10 years
Number of certificates 18 User certificate, 18 root certificate
Built-in security algorithms SHA1, 3DES, RSA1024/2048,etc
Operating Voltage 4.5-5.5V (USB port power supply)
Power Maximum 100MW
Operating Temperature 0° ~ 50°C
Storage temperature- 20° ~ 70°C
Interface Type USB (2.0, compatible with 1.1, 3.0 standard)
Anti brute device Client detects an error three times, goes into the automatic protection status
Dimensions 56mm * 17mm * 8mm
Total weight 8gr(s)
Casing material Metal
Operating System: Windows XP/2003/Vista/Windows 7/Windows 2008/Windows 8/Windows 2012
Browser: Google, Firefox, IE browser kernel

توکن امضا دیجیتال