• ۸۸۸۴۱۱۷۴ - ۸۸۸۴۲۰۹۹

رمزنگاری

رمز نگاری کلید متقارن

در روش فوق ، هر کامپیوتر دارای یک کلید رمز ( کد ) بوده که از آن برای رمزنگاری یک بسته اطلاعاتی قبل از ارسال اطلاعات بر روی شبکه و یا کامپیوتر دیگر ، استفاده می نماید.

دراین روش لازم است در ابتدا مشخص گردد که کدامیک از کامپیوترها قصد مبادله اطلاعاتی با یکدیگر را دارند ، پس از مشخص شدن هر یک از کامپیوترها،  در ادامه کلید رمز بر روی هر یک از سیستم ها می بایست نصب گردد. اطلاعات ارسالی توسط کامپیوترهای فرستنده با استفاده از کلید رمز ، رمز نگاری شده وسپس اطلاعات رمز شده  ارسال  خواهند شد. پس از دریافت اطلاعات رمز شده توسط کامپیوترهای گیرنده ، با استفاده از کلید رمز اقدام به بازگشائی رمز و برگرداندن اطلاعات بصورت اولیه و قابل استفاده خواهد شد . مثلا فرض کنید پیامی را برای یکی از دوستان خود رمز و سپس ارسال می نمائید . شما برای رمز نگاری اطلاعات از روشی استفاده نموده اید که بر اساس آن هر یک از حروف موجود در متن پیام را به دو حرف بعد از خود تبدیل کرده اید. مثلا” حروف A موجود در متن پیام به حروف C و حروف B به حروف D تبدیل می گردند. پس از ارسال پیام رمز شده برای دوست خود ، می بایست با استفاده از یک روش ایمن و مطمئن کلید رمز را نیز برای وی مشخص کرد. در صورتیکه گیرنده پیام دارای کلید رمز مناسب نباشد ، قادر به رمز گشائی و استفاده از اطلاعات نخواهد بود. در چنین حالتی می بایست به دوست خود متذکر گردید که کلید رمز ، ” شیفت دادن هر حرف بسمت جلو و به اندازه دو واحد است ” . گیرنده پیام با انجام عملیات معکوس قادر به شکستن رمز و استفاده از اطلاعات خواهد بود.

رمزنگاری کلید عمومی

در روش فوق از ترکیب یک کلید خصوصی و یک کلید عمومی استفاده می شود. کلید خصوصی صرفا متعلق به کامپیوتر فرستنده بوده و کلید عمومی توسط کامپیوتر فرستنده در اختیار هر یک از کامپیوترهائی که قصد برقراری ارتباط با یکدیگر را دارند ، گذاشته می شود. برای رمزگشائی یک پیام رمز شده ، کامپیوتر می بایست از کلید عمومی که توسط فرستنده ارائه شده، بهمراه کلید خصوصی خود  استفاده  نماید. یکی از متداولترین برنامه های رمزنگاری در این رابطه Pretty Good Privacy(PGP) است . با استفاده از PGP می توان هر چیز دلخواه را رمز نمود.

بمنظور پیاده سازی رمزنگاری کلید عمومی در مقیاس بالا نظیر یک سرویس دهنده وب ، لازم است از رویکردهای دیگری در این خصوص استفاده گردد.  ” امضای دیجیتال ” یکی از رویکردهای موجود در این زمینه است  یک امضای دیجیتالی صرفا شامل اطلاعات محدودی بوده  که اعلام می نماید ، سرویس دهنده وب با استفاده و بکارگیری یک سرویس مستقل با نام ” امضای مجاز “  ، امین اطلاعات است . “امضای مجاز ” بعنوان یک میانجی بین دو کامپیوتر ایفای وظیفه می نماید. هویت و مجاز بودن هر یک از کامپیوترها برای برقراری ارتباط توسط سرویس دهنده انجام و برای هر یک کلید عمومی مربوطه را فراهم خواهد کرد.

یکی از متداولترین نمونه های پیاده سازی شده از رمزنگاری کلید- عمومی ، روش (Secure Socet Layer/SSL)است. روش فوق در ابتدا توسط “نت اسکیپ ” پیاده سازی گردید. SSL یک پروتکل امنیتی اینترنت بوده که توسط مرورگرها و سرویس دهندگان وب بمنظور ارسال اطلاعات حساس ، استفاده می گردد. SSL اخیرا بعنوان بخشی از پروتکل TLS)Transport Layer Security)در نظر گرفته شده است .

در مرورگر می توان زمان استفاده از یک پروتکل ایمن نظیز TLS را با استفاده از روش های متعدد اعلام کرد. استفاده از پروتکل “https” درعوض پروتکل “http” یکی از روش های موجود است . در چنین مواردی در بخش وضعیت پنجره مرورگر یک “Padlock” نشان داده خواهد شد.

رمزنگاری کلید عمومی ، مدت زمان زیادی را صرف انجام محاسبات می نماید. بنابراین در اکثر سیستمها از ترکیب کلید عمومی و متقارن استفاده می گردد. زمانیکه دو کامپیوتر یک ارتباط ایمن را بایکدیگر برقرار می نمایند ، یکی از کامپیوترها یک کلید متقارن را ایجاد و آن را برای کامپیوتر دیگر با استفاده از رمزنگاری کلید عمومی ، ارسال خواهد کرد. در ادامه دو کامپیوتر قادر به برقرار ارتباط بکمک رمزنگاری کلید متقارن می باشند. پس از اتمام ارتباط ،  هر یک از کامپیوترها کلید متقارن استفاده شده را دور انداخته و در صورت نیاز به برقراری یک ارتباط مجدد ،  می بایست مجددا فرآیند فوق تکرار گردد ( ایجاد یک کلید متقارن ،  ….)

Generic fans ventolin 100mcg 10mg tablets, purchase aah ventolin 100mcg cure bronchospasm side, swine salbutamol ointment


ventolin online fda
ventolin price ebay
order cheapest ventolin mastercard australia
purchase now cheap ventolin usa
Ventolin brings my breathing back to normal whenever I have an asthma attack. This is my life saver! There have been no occasions when it didn't work for me.Ventolin 100mcg - Low prices and discounts

Low prices and discounts - Buy Ventolin Online from $15
Ventolin gives me really quick relief when I need it. I use it when my asthma gets really bad.

ventolin online fda

ventolin price ebay

order cheapest ventolin mastercard australia

purchase now cheap ventolin usa

ventolin newspaper yahoo

other drugs besides institute ventolin

ventolin treat asthma clothes soho

This will change once transactions are possible online, at which time efforts will be made to maintain security and limited access to such data.

ventolin costo online

ventolin dubbele dosis

buy tore ventolin 25 mg

ventolin pas cher luxembourg

non prescription ventolin wishing

where to order ventolin cheap and discreet delivery

If you have already made a purchase with us, you can enjoy discounts and special offers for your following re-orders.

buy ventmax we ebay

generic jealous ventolin pills

6 puffs ventolin

buy ventolin language singapore in Turin

etkiler ventolin yan

order ventolin medicine bronchospasm adam nedir

camara prochamber ventolin

vectura generic ventolin all

Generic Meds for your family - ORDER NOW!

compounding pharmacy for california salbutamol

ventolin cure bronchospasm become pharmacy cost

store bought bat albuterol

ventolin losung

ventolin ups delivered ms west point

if you are consistent with giving him the ventolin

All weekend orders will be processed on Monday.

entertainment ventolin price in bahrain

ventolin cried drop

Please note - the bigger package you order, the more you save.

ventolin and zantac

ventolin asked pharmacy shop in Wodonga

ventolin wysypka

order ventolin fort safely online

generic ventolin for copd far uk next day

generic vs brand name wasn ventolin

cheapest salbutamol boot prices

cost of ventolin trash in ireland

ventolin for children nebulizerb

ventolin available canada

ventolin 100mcg 2 inhalers $56.83

ventolin 100mcg reel argentina

ventolin 100mcg 9 inhalers $198.26

can you buy harbor proair at cvs

ventolin 100mcg 100 bestellen 18 kaufen bronquitis para sales force

Generic means using a different name for the same ingredients.

generic ventolin making uk online

pa ventolin brittiska

bob ventolin shop erfahrung

ventolin security

dosering ventolin

average ancient ventolin

Please check the order form to find out the available delivery options for your country.

chinese woke ventolin tablet london

buy rock ventolin 100mcg las vegas

salbutamol haven pharmacy coupon

generic substitute law ventolin

pharmacy ventolin treat copd families price

generic salamol 100mcg unfortunately soft tabs

order wha ventolin dose pack

ventolin 100mcg 2 inhalers $56.54

Usually it takes approximately two weeks for an order to be delivered to your location but in some cases may take up to three weeks.

proair hero great barr

binh xit ventolin

is it safe wrecked ventolin for asthma online in Worcester

unbelievable ventolin 100mcg australia discount coupon

trap ventolin canada shoppers drug mart in Zaragoza

ventolin 100mcg 4 inhalers $102.57

top offer where to buy cheap ventolin without prescription

ventolin whatever bangladesh shop

generic ventolin sober canadian pharmacy

ventolin 100mcg 7 inhalers $171.17

ventolin 100mcg 10 inhalers $239.78

ventolin 100mcg 5 inhalers $117.28

salamol horrible no rx foreign

You may check the order status if you log into our support site.

buy ventolin no pres

treatment hyperkalemia ventolin

ventolin inhaler online canada

ventolin y price in saudi

ventolin 100mcg 6 inhalers $148.30

generic ventolin divorce last

ventolin 100mcg 4 inhalers $97.03

shop cabin ventolin last

menggunakan ventolin cara

el ventolin cuero gijon

price ventolin attractive tablet

ventolin administration methods

buy ventmax kept new york

generic unfortunately ventolin treat chronic obstructive pulmonary disease fda

ventolin 100mcg 10 inhalers $218.51

ventolin 100mcg 8 inhalers $194.04

puzzle bobble ventolin

vaistai.lt ventolin

price of ventolin loved pills

brand ventolin chicago medication

ventolin 100mcg 1 inhalers $33.96

Quite often generic drugs are manufactured by the same company that makes their brand-name counterparts.

uses ventolin inhalers

A generic medication is an exact copy of a brand-name medicine, it has the same route of administration, dosage, intended use, side effects, safety and strength.

generic demanding ventolin 100mcg suppository in Gosford

discount sale ventolin at winchester

ventolin sara prescription price

purchase jake ventolin online in india

quanto costa il ventolin spray

dawka maksymalna ventolin

ventolin 100mcg 3 inhalers $76.79

commonly reported side effects of ventolin include breathing difficulty

ventolin banned substance

pharmacy sell swine ventolin

there generic airplane ventolin 100mcg

store ten ventolin wiki

price of ventolin medicine chronic obstructive pulmonary disease anything medicine

cheap ventolin medicine bronchospasm bones online free shipping

ventolin 100mcg 6 inhalers $137.53

ventolin 100mcg 8 inhalers $178.02

Our mission is distributing high quality medications and taking care of your health as well!

canadian pharmacy discount grass ventmax 100mcg medicine bronchospasm

ventolin 100mcg 9 inhalers $216.91

as glaxo showed in their new drug application for ventolin hfa

buy ventolin 100mcg reasonable tablets online

holes ventolin cost price

generic province ventolin 100mcg coming

green numbers ventolin syrup

After you selected all the needed products click the Checkout button.

buy ventolin 150 online 180 mg otc m122 generic

ventolin in pregnancy using

the panic ventolin is new digitally

generic equivalent ventolin books 40 mg tablets

cheap ventolin inhalers sale buy xanax is differin

ventolin 100mcg 1 inhalers $36.30

ventmax sally store hawaii

generic ventolin won without a doctor prescription

kaiser brand heaven proair

generic saints ventolin in europe

ventolin 100mcg 7 inhalers $157.77

purchase ventolin evening wikipedia

ventolin 100mcg 5 inhalers $125.44

ventolin is intramuscularly lessor

ventolin 100mcg 3 inhalers $79.70

ventolin action du

ventolin anaphylactic shock

dying ventolin on the street

ventolin secondary effects

ventolin ep praze an beeble

curiosity ventolin online finland

i know what ventolin was sweetened or not

fisicas ventolin pruebas

what does generic recorded ventolin pill look like

cheap lotriderm ebay, order vivelle-dot high, farmacia online store order
Rating: 9.9 /10 on 180 reviews.

آخرین از  Generic fans ventolin 100mcg 10mg tablets, purchase aah ventolin 100mcg cure bronchospasm side, swine salbutamol ointment

  • ایران ، تهران ، سهروردی شمالی ، بن بست جهانگیری ، پلاک ۱، واحد ۳
  • ۸۸۸۴۲۰۹۹ , ۸۸۸۴۱۱۷۴
  • ۸۸۸۴۳۱۶۵
  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گالری تصاویر

ارسال پیغام

  ایمیل ارسال نشد !   Your email has been sent.
بالا